http://yurtgazetesi.com.tr ve http://toplumsal.com.tr haber sitesi yazarı "Evrim ve Bitmeyen Kapışma" ile "Eğitimde Çöküş - İnanç Eksenli Eğitim ve Sonuçları" yazarı

EVRİM VE BİTMEYEN KAPIŞMA “İçindekiler”

YAŞAMIN KÖKENİ VE İNSAN TÜRÜNÜN AŞAMALARI 

Kitabın içindekiler kısmı aşağıya alınmıştır. Konu başlıklarının sonundaki rakamlar sayfa numarasını göstermektedir.

Nesnelerin ve Yaşamın Kökeni 7

Yaşam Ne Zaman Başlamıştır?. 7

Yaşamın Kaynağı Olan İlk Organizmalar; 8

İnsan Evriminin Aşamaları 10

Homo Sapiens ve Diğer İlkel Sapiens Türleri 11

Homo Sapiens Diğer Homo Türleriyle Karıştı mı?. 13

Maymunla İnsan Akraba mı?. 14

İnsanın Kültürel Evrimi ve “Dil”. 16

EVRİM TEORİSİ NE DİYOR.. 

Evrim Düşüncesinin Kökeni 21

Darwin ve Evrim Teorisinin Temel İddiaları 23

Varyasyon, Mutasyon, Modifikasyon; 25

Doğal Seleksiyon ve Genetik Sürüklenme. 25

Türlerin Çoğalması Bir Türün Başka Türe Dönüşümü ve DNA.. 28

Tüm Yanıtlar DNA’da. 29

Çok Tartışılan Konu: Gözün Evrimi 31

Darwin ‘in Devrimi Nasıl Algılandı?. 32

Evrim Kuramına Dinsel ve Bilimsel Tepkiler 34

Evrim; Varsayım mı Bilimsel Bir Gerçek mi?. 35

Meşhur “Türler Arası Geçiş Fosilleri” Meselesi 37

Evrimin Doğada ki kanıtları 38

  1. Fosillerin Sunduğu Kanıtlar; 39
  2. Yapısal benzerliklerin Gösterdiği Kanıtlar; 42
  3. Embriyolojide Sunduğu Kanıtlar; 43
  4. Yeni Formların Çıkışı Kanıtı: 43
  5. Sınıflamadan Çıkan Kanıtlar: 45

BİLİM İLE DİN

Dinin Üç Ana Kapsamı 46

Dinler ve İnançları Tanımlayan Temel Kavramlar 46

Din Bilime Neden Direnir?. 48

Din İdeolojik Yanıyla Totaliterdir 50

Bilim ile Dinin Çatışma Alanları 50

Teolojinin “Bilimsellik” Savının Dayanağı Var mı?. 53

Teoloji ile Bilimin Uzlaşma Olanağı Var mı?. 54

Bilimin İlk Dönemlerde Dinle Çatışmaktan Kaçınması 55

Dinlerin Temel İddiaları ve Gerçekler 56

İnsanların Korkularının Tanrılarla İlişkisi 58

“Mem” kültürü  ve Tanrıların Ortaya Çıkışı 59

Başka Bir Şeyin Yan Ürünü Olarak Din. 61

Tanrıların Evrimi ve Dinlerin Doğuşu. 62

Bilimsel Gelişmeler Sonrası Tanrı ve Din. 63

Bilim-Evrim ve Tanrı İnancının Çelişme Noktaları 65

YARATILIŞ VE AKILLI TASARIM SAVLARI 

Teolojinin Duyarlılık Alanları 69

“Evrim mi Yaratılış mı” Tartışmasının Başlangıcı ve Dinamikleri 70

“Yaradılış Hareketi” Nasıl Politik Destek Buldu?. 72

“Yaradılışçı Hareket”in Türkiye Ayağı 74

Yaratılış Tezinin “Bilimsel(!)” Kanıtları 75

Yaratılışçıların Kullandıkları Çarpıtma Taktikleri 76

Yaratılışçılara Göre Mutasyon ve İşlevi 78

Doğal Seleksiyon Gelişmeye Elvermez mi?. 81

Yaratılışçıların Çarpıtması; “Sosyal Darwinizm”. 82

Yaratılışçı Akımın Franksiyonları 82

“Yaratılış” Bitti “Akıllı Tasarım” (AT) Verelim! 83

Meşhur AT’cı Behe’nin “İndirgenemez Karmaşıklık”ı 84

Bu Bir Tasarımsa; Sonuç “Kötü Tasarım”. 86

Tasarımcılara Göre Tanrısal Varlığın Kanıtları 87

Tasarımın Ciddi Sorunu: Delil Yokluğu. 88

Neler Evrim’in Olmayışının Kanıtları Olurdu?. 90

Bilimsel Yöntem ve Süreçleri 91

Bilimsel Kanun (Yasa) 92

Kuram (teori) 93

Hipotez (Varsayım) 93

Tahmin (Öndeyi) 93

Evrim Kanun mu, Teori mi, İspatı var mı?. 94

Darwincilik yıkıldı mı, Yıkılabilir mi?. 96

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE EVRİM

Türkiye’de Evrim Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmalar 100

Dünya’da Evrim Kuramına Nasıl Bakılıyor?. 102

Türkiye’de Evrimin Kabulünün Düşük Olması Sebepleri 104

Türkiye’de Evrim Eğitiminin Geçirdiği Aşamalar 106

Osmanlı Döneminde Evrim Kuramına Bakış. 107

Atatürk ve Cumhuriyet Döneminde Evrim Eğitimi 108

1950’lerden 80’lere Evrim Eğitimi 111

1980’lerden 2000’lere Evrim Eğitimi 112

2000’ler ve Sonrasında Evrim Eğitimi 114

2017: Evrim Ders Kitaplarından Kovulur 116

4+4+4 Eğitim Sistemi Ve Laik Eğitime Çelme. 118

Evrimin Yasaklanması Yetmez, Bir de Değerler(!) Eğitimi 120

Uluslararası Pisa Testi Sonuçları: 122

Üniversitelerde Evrim Eğitimi 123

Evrim Eğitimi Neden Çok Önemlidir?. 124

Nobel Ödüllü Aziz Sancar ve Evrim.. 126

Evrim Tübitak’tan da Kovuldu! 127

SONSÖZ

Kaynakça ve İleri Okuma  130

Bu yazıyı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir